« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - ŽÁDOST O ZVEŘEJNĚNÍ UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ ČEZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ŽÁDOST O ZVEŘEJNĚNÍ UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ ČEZ
DISTRIBUCE
<br> Žádost o zveřejnění Vážená paní starostko.vážený pane starosto <,>
<br> blíží se “období vegetačního klidu.a proto si Vás dovolujeme požádat o umístění přiloženého „Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“ na úřední desku a zveřejnění teto infon'nao'e způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Ve smyslu ustanovení 5 25 odst.3 písm.9) zákona č.4582000 Sb.(energetický zákon),v platném znění.vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí.přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo <,>
<br> k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařizení distribuční soustavy v majetku společností ČEZ Distribuce,a.s <.>,jakožto provozovatele distribuční soustavy <.>
<br> V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 rn.Och ranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rov-inami vedenými po obou-stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením 5 46 odst.3 energetického zákona.v platném znění) <.>
<br> Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č.11411992 Sb.<.> o ochraně přírody a krajiny,v platném znění <.>
<br> Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu,má provozovatel distribuční seustavv “právo odstraňovat a oklešťovat stromoví & jiné porosty.provádět likvidaci odstraněného & okieštěného stromoví a jiných porostů omezujících bezpečné a spolehlivé provozování zařizení distribuční soustavy <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci a věříme,že uvedené opatření pňspěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodavek elektrické energie všem jejim uživatelům <.>
<br> Více informací najdete na našich intemetových stránkách www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava >> Dřezy stromoví <.>
<br> S pozdrav...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz