« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ ČEZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ ČEZ
E DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ k odstraněni & okleštění stromoví & jiných “porostů
<br> Ve smyslu usi.© 25 odst-.3 písm,9) zákona &.dBBjZOOO Sb.<.> v platném mení.si dovolujeme upozornil vlastníky a uživatele.pozemků.přes nez vode nadzemní elektncko vedeni distribution souslavy provozované Společnosti ČEZ Distribuce.3.s.<.> nebo na néž'zasohuio ochranné pásmo,na povinnosi odsiraněni & okleštění si.mmovl & jiných porostů ohroí—Zťuíicíoh beZDElČl'TÉ! a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy \; moielku spoločnosti ČEZ Distribuce,&.s.i_dále ion „2ÉSiih"] <.>
<br> ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRÚBĚŽNĚ v OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE níže UVEDENÉHO ROZSAHU
<br> Nebude-lí zásah proveden do 15.listopadu tohoto roku & bude-li ohrožena bezpečnost a spolehíivost provozování zařizení distribuční soustavy.je pracovník pověřený společností ČEz Distribuce,a.s.<.> oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.Vznikiý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku.Pokud jíž-byl vlastník pozemku písemně osloven,tak to nutné postupovat dle obdržených pokynů <.>
<br> Pří prácí dodržuite bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110-1.K vodíčům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje.ani větve dřevin při ořezu.Zásah nesmite provádět v případě,že se větve stromů a jinýCh porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozi při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením.V případě,že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařizení distribuční souetavy,kontaktujte nás na lince 800 850 860.Záuhproved'tetek,MMMWMWMMMuBWMeWMMWWí:.u veonní nízkého napr.—Eli nn do 1 kv (400/230 V):
<br> l 2 m od holých vodiůú & 1.5 m od i;:olowanei'io nebo kabelového vedení u stromu a „ných porostu.u kterým se předpokládá výstup osol)
<br>.1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabe...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz