« Najít podobné dokumenty

Obec Žabovřesky nad Ohří - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce - 27.8.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žabovřesky nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OBEC ŽABOVŘESKY NAD OHŘÍ Zápis 27.8.2020.pdf
OBEC ŽABOVŘESKY NAD OHŘÍ
<br> ZÁPIS
Z 2.zasedání Zastupitelstva Obce Žabovřesky nad Ohří,která se konala 27.8.2020
<br> Jednání zastupitelstva se konalo v domku “U Marty”,č.p.48,OÚ od 18:00 hod <,>
<br> ukončeno bylo v 19.00 hod <.>
<br> Jednání vedl XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
<br>
<br> Přítomno: X členů zastupitelstva (Šmucar J <.>,Razák K <.>
<br> Veselá S <.>,Kotek P,Ing.Králová Z <.>,Došek F <.>,)
<br> Omluveni: 1 člen ( Purchart V.)
<br> Neomluveni: 0 členů
<br> Hosté: 0
<br> Občané: 2
<br>
<br> I <.>
<br> 1.Zahájení
<br> Starosta obce přivítal občany a členy zastupitelstva obce a konstatoval,že zasedání
<br> zastupitelstva obce je usnášeníschopné <.>
<br> Dále předložila návrh programu 2.zasedání zastupitelstva obce,tak jak byl vyvěšen na úřední
<br> desce <.>
<br>
<br> Program 1.Zahájení
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů
<br> 3.Navázání spolupráce s městskou policií Libochovice
<br> 4.Předsoudní pokus o smír
<br> 5.Nájemní smlouvy
<br> 6.Projednání návrhu rozhodnutí o podané námitce k návrhu změny č.1
<br> územního plánu
<br> 7.Diskuze
<br> 8.Závěr
<br>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů
<br> Starosta navrhuje zapisovatele pro pořízení zápisu z 1.Zasedání zastupitelstva obce:
<br> Karolínu Moravcovou a ověřovatele: Jana Šmucara a XXXXX Razáka <.>
<br> Hlasování:
<br> Pro X členů zastupitelstva
<br> Proti: 0 člen zastupitelstva
<br> Zdržel se : 0 člen zastupitelstva
<br>
<br> Usnesení č.9/2020
<br> ZO schvaluje ověřovatelem zápisu Jana Šmucara a XXXXX Razáka,zapisovatelem Karolínu
<br> Moravcovou
<br>
<br>
<br> Program dnešního jednání byl zveřejněn takto:
<br>
<br> Program 1.Zahájení
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů
<br> 3.Navázání spolupráce s městskou policií Libochovice
<br> 4.Předsoudní pokus o smír
<br> 5.Nájemní smlouvy
<br> 6.Projednání návrhu rozhodnutí o podané námitce k návrhu změny č.1
<br> územního plánu
<br> 7.Diskuze
<br> 8.Závěr
<br>
<br> Hlasování
<br> Pro 6 členů zastupitelstva
<br> Proti: 0 člen zastupitelstva
<br> Zdržel...

Načteno

edesky.cz/d/4157827

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Žabovřesky nad Ohří
01. 03. 2021
01. 03. 2021
01. 03. 2021
01. 03. 2021
01. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Žabovřesky nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz