« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Nařízení Krajské hygienické stanice. (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení KHS [0,27 MB]
1
<br>
<br> __________________________________________________________________________________________
<br> Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,Mezi Mosty 1793,530 03 Pardubice
<br> tel.: 466052332,fax: 466052347,e-mail: sekretariat@khspce.cz,www.khspce.cz
<br>
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
<br> se sídlem v Pardubicích
________________________________________________________________________________
<br> Č.j.: KHSPA 20114/2020/OS-Pce V Pardubicích dne 22.září 2020
<br>
<br>
<br> Nařízení
<br> Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
<br> č.2/2020
<br>
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích jako správní úřad místně a
<br> věcně příslušný podle § 82 odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví
<br> a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
<br> veřejného zdraví“),vydává postupem podle § 85 odst.1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto
<br> nařízení:
<br>
<br> S účinností ode dne 23.září 2020 od 00:00 hodin do 31.října 2020 do 23:59 hodin nařizuje
<br> mimořádné opatření při epidemii na území okresů Chrudim,Pardubice a Svitavy,spočívající:
<br>
1.v zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je
respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének,a to
<br> na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob,konaných ve venkovních
<br> prostorech <.>
<br>
2.zákaz podle bodu 1.se nevztahuje na:
<br>
a) děti do dvou let věku <,>
b) osoby s poruchou intelektu,s poruchou autistického spektra,s kognitivní poruchou či
<br> závažnou alternací duševního stavu,jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
<br> neumožňují dodržování tohoto zákazu <,>
<br> c) osoby při provádění autorského díla (např.divadelního,tanečního nebo hudebního
představení),osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a vý...
Nařízení KHS. [0,24 MB]
1
<br>
<br> __________________________________________________________________________________________
<br> Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,Mezi Mosty 1793,530 03 Pardubice
<br> tel.: 466052332,fax: 466052347,e-mail: sekretariat@khspce.cz,www.khspce.cz
<br>
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
<br> se sídlem v Pardubicích
________________________________________________________________________________
<br> Č.j.: KHSPA 20110/2020/OS-Pce V Pardubicích dne 22.září 2020
<br>
<br>
<br> Nařízení
<br> Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
<br> č.1/2020
<br>
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích jako správní úřad místně a
<br> věcně příslušný podle § 82 odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví
<br> a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
<br> veřejného zdraví“),vydává postupem podle § 85 odst.1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto
<br> nařízení:
<br>
<br> S účinností ode dne 23.září 2020 od 00:00 hodin do 31.října 2020 do 23:59 hodin nařizuje
<br> mimořádné opatření při epidemii na území okresů Chrudim,Pardubice a Svitavy,spočívající:
<br>
1.v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č <.>
111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“);
<br>
2.zákaz osobní přítomnosti studentů podle bodu 1.se nevztahuje na:
<br>
- individuální návštěvy knihoven a studoven;
- individuální konzultace;
- zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
- laboratorní,experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
- klinickou a praktickou výuku a praxi <.>
<br>
<br>
<br> Čl.I
<br> Důvod stanovení mimořádného opatření
<br>
Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus,který má velký potenciál exponenciálního šíření.Za
<br> epidemii se označuje zvý...

Načteno

edesky.cz/d/4157705

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz