« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Pardubického kraje. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání voleb. [0,02 MB]
Obecní úřad Horní Újezd Horní Ujezd 1 570 O'!
<br> 0 z n á m e n i o době a místě konání voleb do zastupitelstva Pardubického kraje <.>
<br> Starosta obce Horní Újezd podle % 27 zákona č.130/2000 Sb.o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
<br> oznamuje:
<br> 1.Voiby do zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční dne 2.řižna od 14.00 hodin do 22.00 hodin
<br> dne 3.října od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je zasedací místnost v busove obecního úřadu in.1 <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hšasováni poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České repubiikyí.Neprokáže-ii uveoene skutečností stanovenými doklady,nebude mu hlasovaní umožněno <.>
<br> 4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič 'nůže obdržet hlasovací lístky ive volebním místností <.>
<br> 5.Pokud je volič vybaven volíčským průkazem p'o volby do zastupitelstva kraje,může na tento Hasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území kraje <.>
<br> 6.Žádáme voliče.aby vcházeii do volební místnosti pouze se zakrytými ústy & nosem.abv používali desinfekci rukou a aby používali přednostně vlastní propisovací tužkv <.>
<br> ing.XXXXX XXXXXX,starosta
<br> V Horním Újezdě dne XX.Září 2020

Načteno

edesky.cz/d/4157704


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz