« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VI - Svítkov - Zápis z 31. mimořádné schůze Rady MO Pardubice VI konané dne 14.09.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VI - Svítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 144 kB]
1
<br> Městský obvod – Statutární město Pardubice
<br> Městský obvod Pardubice VI
<br> Úřad MO Pardubice VI – OES
<br> Kostnická 865,Svítkov,530 06 Pardubice
<br>
<br> Zápis
<br>
<br> z 31.mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI
<br> konané dne 14.09.2020 od 16:00 hodin
<br> v salonku resortu Siesta Staré Čívice
<br>
<br>
<br> Přítomni: Mgr.XXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXX,Ph.D <.>,XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Omluven:
<br> Hosté: Ing.XXXX XXXXX,tajemník ÚMO Pardubice VI
<br>
<br> Schůzi v 16:00 hod.zahájil a řídil XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX <.>
<br>
<br> Program schůze:
<br> I.Určení ověřovatele dnešního zápisu
II.Projednání předložených zpráv: 1
<br> (5 pro)
<br>
<br> I.Určení ověřovatele dnešního zápisu
Ověřovatelem zápisu 31.mimořádné schůze RMO Pardubice VI byl určen:
<br>
<br> Zdenek Pešek
<br> (5 pro)
<br> II.Projednání předložených zpráv:
<br>
<br>
1.Návrh novely obecně závazné vyhlášky,kterou se vydává statut města Pardubic
Usnesení R2020-409:
<br> Rada městského obvodu Pardubice VI projednala návrh novely obecně závazné vyhlášky
<br> č.4/2019,kterou se vydává Statut města Pardubic s tím,že odst.c) bodu 6.Přílohy č.1
<br> navrhuje formulovat takto: „realizují proces odstraňování vraků silničních vozidel2 <,>
<br> odstraňování odstavených vozidel3 a zaniklých silničních vozidel4 z místních a veřejně
<br> přístupných účelových komunikací ve vlastnictví města v režimu zákona o pozemních
<br> komunikacích,s výjimkou realizace prodeje těchto silničních vozidel na základě povolení
<br> silničního správního úřadu ve veřejné dražbě a případného předání k likvidaci,a odstraňují
<br> další nepovoleně umístěné překážky z místních komunikací a hradí náklady spojené s
<br> odstraňováním nepovoleně umístěných věcí a reklamních zařízení z místních komunikací“ <.>
<br>
(5 pro)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schůze byla ukončena v 16:20hodin <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXX
<br>
<br> Zápis byl vyhotoven dne XX.09.2020...

Načteno

edesky.cz/d/4152804

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VI - Svítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz