« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Oznámení o zahájení řízení- "Lazníčky - ČOV a splašková kanalizace"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení- "Lazníčky - ČOV a splašková kanalizace"
Ozn�men�.pdf
<br>
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br>
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br>
Bratrská 34,750 02 Přerov 2
<br>
Spis zn.: 2020/191899/STAV/ZEM/PeZ Přerov,dne 17.09.2020
<br>
Č.j.:
<br>
Oprávněná úřední osoba:
<br>
Telefon:
<br>
E-mail:
<br>
Ukl.a skart.znak:
<br>
Ev.č.:
<br>
<br>
<br> MMPr/196271/2020/PeZ
<br>
Ing.Zuzana Pecová
<br>
581268535
<br>
zuzana.pecova@prerov.eu
<br>
231.8 A/50
<br>
400/440/441/445,100/130/131
<br>
<br>
<br>
Žadatel:
<br>
Obec Lazníčky,Lazníčky 35,751 25 Veselíčko u Lipníka n.B <.>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br>
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
(V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A)
<br>
<br>
<br> Obec Lazníčky,IČ: 00636321,Lazníčky 35,751 25 Veselíčko u Lipníka n.B <.>
<br>
(dále jen "žadatel") dne 11.09.2020 podal žádost o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod
<br>
povrchových a společného povolení souboru staveb:
<br>
"Lazníčky - ČOV a splašková kanalizace"
<br>
(dále jen „stavba“) na pozemku st.p.1,2,3,4,5,6,7/1,7/2,10,12,16,17,19/1,19/2,20/1,20/2,20/3 <,>
<br>
23,24/1,27,29,30,31/3,33,35,36,38/1,38/2,39,42,44/1,51,52/1,52/2,54,55,57,58,59,64,65/2 <,>
<br>
66,71,72,78,80,82,83,88,91,93,100,parc.č.1/1,5/3,7/1,17/1,19,23/1,26,28,30/1,31/1,48/2 <,>
<br>
65,69,73/3,76,81/1,84/1,84/3,85/1,87/3,94/1,97,105,106,107/1,107/2,107/3,162,164/1,194 <,>
<br>
195/3,195/18,195/21,195/22,195/23,195/24,195/25,195/28,195/34,266,268,270/1,270/2,270/3 <,>
<br>
270/4,276/23,276/32,287/1,287/2,293,295/1,296,297,298/3,298/4,299/1,299/2,300/1,301/1 <,>
<br>
301/2,301/4,301/5,301/6,302/1,306/4,307/3,373/2,381,382,383/1,383/2,384/1,384/6,384/8 <,>
<br>
384/9,384/10,388,393/4,627/2,629/2,633,642/4,644/2,649/9,660,661,718/7,718/11,718/16 <,>
<br>
831/1,832/1,838/1,840,843/1,843/2,843/5,844/1,845/1,845/6,846/1,847,850/2,850/3,853,855 <,>
<br>
859/1,861/1,861/2,861/3,861/4,861/5,861/7,861/8,861/9,864,867,869,875
<br>
v katastrálním území Lazníčky,parc.č.19/2 v katastrálním území Svrčov <.>
<br>
<br>
<br> Uvede...

Načteno

edesky.cz/d/4151705

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz