« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republiky20.09.2020 Ústav výzkumu globální změny AV ČR,v.v.i.vyhlašuje v souladu se zákonem č.283/1992 Sb.o Akademii věd České republiky,ve znění zákona č.420/2005 Sb.a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Pracovnice/pracovník na pozici doktorand/odborný pracovník výzkumu a vývoje se zaměřením na procesy transformace k udržitelnosti v projektu Just-Scapes Požadavky: - pracoviště V Jirchářích 149/6,110 00 Praha 1.Oddělení společenského rozměru globální změny Oddělení společenského rozměru globální změny ÚVGZ AV ČR se zaměřuje na interakce mezi lidmi a měnícím se světem.Zkoumáme sociálně-ekologické aspekty udržitelnosti,jako jsou adaptace na změnu klimatu a její mitigace,ztráta biodiverzity a snižování rizika katastrof.Pracujeme na různých místech a v různých prostorových měřítcích a snažíme se o pochopení problémů udržitelnosti v České republice a dalších lokalitách napříč Evropou a světem.Jsme oddělením odborníků pokrývajících širokou škálu výzkumných oborů,včetně environmentálního modelování,fyzické a sociální geografie,ekonomie,sociologie,politologie a vědy udržitelnosti.V rámci spolupráce v oddělení kombinujeme kvalitativní a kvantitativní přístupy,abychom dosáhli interdisciplinárního chápání společenských dimenzí globální změny.Výstupy naší práce jsou společensky relevantní a poskytují podklady pro správu přírodních zdrojů a politiku udržitelnosti od lokální po mezinárodní úroveň.Projekt Just-Scapes Projekt Just-Scapes se snaží lépe pochopit,(1) jak jsou veřejností přijímány transformativní změny ve využívání krajiny,související s klimatickou změnou,(2) jak je možné zvýšit přijatelnost takových změn u veřejnosti,a (3) které změny jsou optimální ze společenského a ekologického hlediska.Projekt se zejména zaměřuje na vnímání společenské spravedlnosti vybraných typů opatření ke zmírnění dopadů klimatické změny v krajině,a související ochoty společnosti tato opatření akceptovat či aktivně vytvářet.Konkrétně se zaměřujeme na ...

Načteno

edesky.cz/d/4150913

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
19. 10. 2020
09. 10. 2020
07. 10. 2020
07. 10. 2020
07. 10. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz