« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Vyhláška 7/2018 zrušovací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 7/2018 zrušovací
OBEC Rakovice
Obecně závazná vyhláška č.7/2018 <,>
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2011
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice se na svém zasedání dne 13.11.2018 usnesením č.67/10/2018 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl.1
Zrušovací ustanovení
<br> Touto vyhláškou se ruší:
· Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o symbolech obce Rakovice a jejich užívání ze dne 9.3.2011
<br> Čl.2
Účinnost
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Ing.XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX
místostarosta starosta
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.11.2018
Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/4150591

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz