« Najít podobné dokumenty

Obec Částkov (Tachov) - Záměr pronájem budovy čp.20 Částkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Částkov (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájem budovy čp.20 Částkov
Zveřejnění záměru obce uzavřít smlouvu 0 podnikatelském nájmu
<br> Obec Částkov zveřejňuje v souladu s ustš 39 odstl.zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v úplném znění záměr obce uzavřít smlouvu o podnikatelském nájmu prostor nacházejících se v budově Částkov č.p.20,která je součástí pozemku st.31,k.ú.Částkov u Tachova [618560],a to prostor určených kpodnikání (restaurace) o celkové ploše 66 m2 sestávající z výčep,kuchyň,sklad,ke kterému náleží sklepní prostory a venkovní terasa a ubytovací prostor 2+1 výměře 26,40 m2,pokoj o výměře 14,80 m2,pokoj o výměře 12,16 m2,předsíň o výměře 6,50 m2,kuchyň o výměře 11,40 m2,koupelnu o výměře 5,25 m2,WC o výměře 0,73 m2,schodiště o výměře 7,29 m2.Nájem vzniká od 1.1.2021 na dobu 1 roku s možností prodloužení o 2 XXXX v případě,že nájemce bude důsledně dodržovat své povinnosti vyplývající z nájemního pomeru <.>
<br> Při rozhodování bude přihlédnuto kvýši navrhovaného nájemného,když minimální výše nájemného musí být navržena alespoň ve výši 4.500,- Kč měsíčně za pronajímaný komplex prostor.Energie platí nájemce přímo dodavatelům <.>
<br> Nájenmí poměr se uzavírá na 1 XXX s možností prodloužení o X roky,v případě řádného plnění povinností nájemce vyplývající z nájemní smlouvy <.>
<br> Nájemce je povinen v nabídce výslovně akceptovat závazek dodržování minimální otevírací doby,úklid společných prostor a sociálního zařízení na své náklady,a to včetně doplňování hygienických prostředků na náklady nájemce a zajišťování topení ve společenském sálu,když náklady na vytápění hradí obec <.>
<br> Součástí nabídky musí být uvedena částka navrhovaného nájemného (nikoli však nižší,než Výše uvedené minimální nájemné) a popis zkušeností s provozem restauračních zařízení či zkušenost s prací v oboru pohostinství spolu s kontakty na předchozí pronajímatele či zaměstnavatele.Předchozí zkušenost s provozem restaurace není podmínkou <.>
<br> Návrhy,vyjádření a připomínky k tomuto záměru je možné zasílat poštou nebo předkládat osobně v úředních hodi...

Načteno

edesky.cz/d/4150125

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Částkov (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz