« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - oznámení o době a místě konání voleb
XX
<br> Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
<br> OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> Starosta Obce Nové Dvory podle 5 27 zákona č.č 130/2000 Sb <.>,O volbách do zastupitelstev krajů a O změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 15 zákona č.247/1995 Sb.<,>
<br> O volbách dO Parlamentu České republiky a O změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje:
<br> 1)
<br> 2)
<br> 3)
<br> 4)
<br> 5)
<br> 6)
<br> 7)
<br> Volby do" Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se konají:
<br>.v pátek 2.října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
<br>.v sobotu 3.října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
<br> Místem konání voleb.ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Obecní úřad Nové Dvory 33 pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Nové Dvory
<br> Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb na žádost voliče Okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové <.>
<br> Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky <.>
<br> Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným Občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) <.>
<br> V případě konání II.kola voleb do Senátu se tnc uskuteční:.v pátek 9.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> o v sobotu 10.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> V případě konání II.kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb <.>
<br> V Nových Dvorech dne 17.9.2020
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> starosta
<br> XX

Načteno

edesky.cz/d/4149696


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz