« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceNařízení KHS Středočeského kraje 420,8 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Dittrichova 17 • 128 01 Praha 2 • tel.: +420 234 118 111 • fax: +420 224 916 561 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e
<br> 1
<br>
<br> Datum: 18.září 2020
<br> Č.j.: KHSSC 48076/2020
<br>
<br>
Nařízení
<br> Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
<br> se sídlem v Praze
<br> č.5/2020
<br>
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či
<br> „KHS“),jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst.1 písm.i)
<br> a odst.2 a § 82 odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),ve spojení s § 85
<br> odst.1 a 3 zákona:
<br>
<br> 1.s účinností ode dne 21.9.2020 do odvolání nařizuje mimořádné opatření při epidemii
<br> na území Středočeského kraje spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických
<br> osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa),jako jsou respirátor <,>
<br> rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének,na
<br> hromadných akcích typu slavností,divadelních a filmových představení,sportovních a
<br> jiných shromáždění a trhů,konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve
<br> stejný čas 100 osob <.>
<br>
<br> Tento zákaz se nevztahuje na:
<br> a) děti do dvou let věku <,>
<br> b) osoby s poruchou intelektu,s poruchou autistického spektra,s kognitivní poruchou
<br> či závažnou alterací duševního stavu,jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní
<br> stav neumožňují dodržování tohoto zákazu <,>
<br> c) osoby při provádění autorského díla (např.divadelního,tanečního nebo hudebního
<br> představení),osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
<br> audiovizuálního díla nebo pořadu <,>
<br> d) moderátory,redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových,televizních a
<br> dalších pořadech <,>
<br> e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku,cvičení,zápasu,soutě...

Načteno

edesky.cz/d/4149562

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz