« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - img-918115516-0001.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img-918115516-0001.pdf
Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> Střtutáfní město Osftrava písemnou ev.čs.—ŠEL [ 070 mestsky obvod Mmhalkowce „& c 030 ' " ' ' věšena dne- Mf ' “7 urad mestskeho obvodu W '
<br> sňata dne: Vaše značka: 'i'/7 Ze dne: za správnost: Č.j.: MICE/2283/20fKol * souběžně zveřejněna na internetu Sp.zn.: Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX ' Uchazečům X VBřeÍHOU zakázku ' Telefon: +XXX XXX XXX 110 Fax: +420 599 415 l05 E-mail'.mtruslova©michalkovice.ostrava.cz Datum: 2020-09-18
<br> Vypraveno dne:
<br> Písemná výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřeiné zakázce malého rozsahu č.3/2020
<br> „Zimní údržba komunikací v městském obvodu Michálkovice v období 2020/2021“
<br> 1.Identifikační údaje zadavatele
<br> Název zadavatele Statutární město Ostrava,městský obvod Michálkovice Adresa zadavatele Československé armády 325/106 715 00 Ostrava-Michálkovice IČ zadavatele 00845451 Oprávněná osoba zadavatele Ing.XXXXXXXX XXXXX ť místostarosta URL zadavatele
<br> Vyzýváme Vás k podání nabídky na realizaci shora uvedené zakázky s tím,že jste povinni dodržet následující zadávací podmínky <.>
<br> 2.Vymezení předmětu zakázky
<br> Předmětem zakázky je zajištění zimní údržby místních komunikací (20 528 m) v rozsahu časově omezeném období,a to od 1.11.2020 do 31.3.2021 <.>
<br> Zakázka zahrnuje:
<br> ]) Strojové prohrnování určených místních komunikací v rozsahu dle přílohy č.1 této výzvy <.>
<br> 2) Strojový posyp inertním materiálem/solí na všech určených komunikacích v rozsahu dle přílohy č.1 této Výzvy <.>
<br> 3) Strojový posyp ostatních komunikací neuvedených v příioze č.1 této výzvy,který bude zabezpečován jen na základě pokynu odběratele a v rozsahu určeném odběratelem v případě námrazy či mrznouciho mrholení <.>
<br> „ OSTRAVAH! Československé armády 106,715 00 Ostrava IC 00845 451 DIČ CZ 00845 451
<br> 1/5 www.michalkovice.cz Číslo účtu 164930336910800 MlCI—IÁLKOVICE
<br> 215
<br> Předmětem zakázky není zimní údržba:.Chodníkú.Komunikaci po nichž je trasována autobus...

Načteno

edesky.cz/d/4148560

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz