« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - Příloha č. 4.docx

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 4.docx
Příloha č.4
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dodavatele o veřejnou zakázku
<br> Jméno,příjmení u fyzické osoby/název,firma právnické osoby:_______________________________________________________________________
místo podnikání u fyzických osob/adresa sídla u právnických
osob:________________________________________________________________________
IČ:______________________________
DIČ:_____________________________
údaj o zápisu v obchodním rejstříku,je-li dodavatel zapsán v obchodním rejstříku:__________________________________
označení osoby Jméno,příjmení,funkce nebo titul opravňující podepisovat jménem či za dodavatele:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
<br> (dále jen „dodavatel“)
<br> Já,níže podepsaný zástupce dodavatele,tímto čestně prohlašuji,že dodavatel ucházející se o zakázku s názvem: „Bytový dům,parc.č.460,k.ú.Michálkovice – přepojení stávajícího septiku“ splňuje základní způsobilost vymezenou v ustanovení § 74 a násl.zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen „zákon“),neboť:
1.nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla uchazeče,přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.Je-li dodavatelem právnická osoba,musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba,každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby,musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby,musí tuto podm...

Načteno

edesky.cz/d/4148559

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz