« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - Příloha č. 3 smlouva.docx

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 3 smlouva.docx
Příloha č.3
<br> SMLOUVA O DÍLO Č.……… <.>
<br> Název zadavatele
Statutární město Ostrava,městský obvod Michálkovice
<br> Adresa zadavatele
Československé armády 325/106,715 00 Ostrava-Michálkovice
<br> IČ zadavatele
00845451
<br> Oprávněná osoba zadavatele
Ing.XXXXXXXX XXXXX - místostarosta
<br> URL zadavatele
http://www.michalkovice.cz/
<br>
<br> uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br>
<br> I <.>
Smluvní strany
<br> 1 <.>
Název zadavatele: Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice
Adresa: Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ: 00845451
Oprávněná osoba zadavatele: Ing.XXXXXXXX XXXXX - místostarosta
Telefon,fax: +XXX XXX XXX XXX,+XXX XXX XXX XXX
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.27-1649303369/0800 <.>
dále jen „objednatel“
<br>
2 <.>
Název zhotovitele: …………………………… <.>
Se sídlem: …………………………… <.>
Jednající: …………………………… <.>
IČ: …………………………… <.>
DIČ: …………………………… <.>
Bankovní spojení / č.Účtu: …………………………… <.>
Tel.spojení …………………………… <.>
dále jen „zhotovitel“
<br>
II <.>
Základní ustanovení
1.Smluvní strany prohlašují,že údaje uvedené v čl.I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy.Smluvní strany se zavazují,že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.Smluvní strany prohlašují,že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny <.>
2.Zhotovitel prohlašuje,že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy <.>
<br>
III <.>
Předmět smlouvy
1.Předmětem zakázky je provádění zimní údržby komunikací v městském obvodu následujícími činnostmi:
a.Strojovým prohrnováním určených místních komunikací v rozsahu dle přílohy č.1 této smlouvy (příloha č.1)
b.Strojovým posypem inertním materiálem/solí na určených komunikacích v rozsahu dle přílohy č.1 této smlouvy (příloha č.1)
c.Strojovým posypem inertním materiálem/solí na ostatních komunikací neuvedených v příloze č.1 této smlouvy,nebo objednatelem určených komunikacích,...

Načteno

edesky.cz/d/4148557

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz