« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - Příloha č. 2.docx

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2.docx
Příloha č.2
Tabulka pro stanovení cenové nabídky varianty B
<br> Varianta B1)
Strojové prohrnování určených místních komunikací a strojový posyp inertním materiálem
<br> 1) Tabulka pro stanovení ceny za výjezd celkem vč.DPH
<br> XXXX XXX DPH
DPH
XXXX s DPH
<br> Cena celkem za jeden výjezd (XX 528 m)
…….<.> Kč/výjezd
…….<.> Kč/výjezd
…….<.> Kč/výjezd
<br>
<br>
2) Tabulka pro stanovení ceny za pohotovost celkem vč.DPH
<br> XXXX XXX DPH
DPH
XXXX s DPH
<br> Cena celkem za pohotovost
…….<.> Kč/den
…….<.> Kč/den
…….<.> Kč/den
<br>
<br> V nabídce bude také naceněná cena za posyp solí ………Kč/km <.>
Tato cena je pouze doplňková pro potřeby zadavatele (případný odběr),která neovlivňuje výběr zhotovitele,ani není důvodem pro vyřazení <.>
<br>
Varianta B2)
Strojové prohrnování určených místních komunikací a strojový posyp solí
<br> 1) Tabulka pro stanovení ceny za výjezd celkem vč.DPH
<br> XXXX XXX DPH
DPH
XXXX s DPH
<br> Cena celkem za jeden výjezd (XX XXX m)
…….<.> Kč/výjezd
…….<.> Kč/výjezd
…….<.> Kč/výjezd
<br>
<br>
2) Tabulka pro stanovení ceny za pohotovost celkem vč.DPH
<br> XXXX XXX DPH
DPH
XXXX s DPH
<br> Cena celkem za pohotovost
…….<.> Kč/den
…….<.> Kč/den
…….<.> Kč/den
<br>
<br> V nabídce bude také naceněná cena za posyp solí ………Kč/km <.>
Tato cena je pouze doplňková pro potřeby zadavatele (případný odběr),která neovlivňuje výběr zhotovitele,ani není důvodem pro vyřazení <.>
<br>
<br> V ……………………………………………
<br>
Dne: ……………………… <.>
<br>
<br> ……………….<.> …………………………
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele

Načteno

edesky.cz/d/4148556

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz