« Najít podobné dokumenty

Obec Nemyslovice - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nemyslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb
Obecní úřad Nemyslovice
<br> Nemyslovice 59 – 29429 pošta Bezno,tel: 605 876 987
<br>
<br> Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
<br> Oznámení o době a místě konání voleb
<br>
Starosta obce Nemyslovice podle § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev
<br> krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
<br> • v pátek dne 2.října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
<br> • v sobotu dne 3.října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v přízemí budovy
<br> Obecního úřadu,Nemyslovice č.p.59 <.>
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
<br> České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
<br> republiky.Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu
<br> hlasování umožněno <.>
<br>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky <.>
<br>
<br> 5.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo
<br> jinak označené hlasovací lístky nové <.>
<br>
<br>
<br> V Nemyslovicích dne 17.09.2020
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4146509


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nemyslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz