« Najít podobné dokumenty

Obec Mirošov - Oznámení o době a místě konání voleb (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mirošov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb.PDF [0,80 MB]
Obec Mirošov,Jedlov 10,588 05 Dušejov IČO: 00373834 číslo účtu 12924-681/0100,KB Jihlava
<br> www.duse'ovsko.cz[mirosov mírosonduse'ovskoa
<br> Datová schránka: 7sya9cj
<br> OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb gg Zastupitelstva Krgig Vysočina
<br> Starosta obce Mirošov podle 5 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> o z n a m uj e : 1.Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční:
<br> vpátek 2.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a vsobotu 3.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost:
<br> Obecní úřad v Jedlově č.p.10
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>.<.> -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.g
<br> v Mirošově dne 17.9.2020,<.>.<.>.<.>.<.>.QBEC *! XXXXX XXXX starosta ; MiRoŠo l

Načteno

edesky.cz/d/4146471


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mirošov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz