« Najít podobné dokumenty

Obec Číhošť - Oznámení o místě a době konání voleb (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Číhošť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-09-17-oznámení o době a místě konání voleb do ZK.pdf [0,07 MB]
Obecní úřad Číhošť,Číhošť 44,582 87 Číhošť
.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina
<br> Starosta obce Číhošť podle § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a
o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> o z n a m u j e :
<br> 1.Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční
<br> v pátek 2.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 3.října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.1 obce Číhošť je volební místnost v budově Obecního úřadu <,>
Číhošť 44 pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Číhošť <,>
Hlohov,Hroznětín,Tunochody a Zdeslavice <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.Voliči nebude umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu
hlasovacích lístků <.>
<br> V Číhošti dne 17.září 2020 XXXXXXXX XXXXXX
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4146320


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Číhošť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz