« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republiky17.09.2020 Archeologický ústav AV ČR,Praha,v.v.i.vyhlašuje v souladu se zákonem č.283/1992 Sb.o Akademii věd České republiky,ve znění zákona č.420/2005 Sb.a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Mzdová podpora postdoktorandů Požadavky: Ve smyslu interních norem Akademie věd ČR 2/2013,1/2014 a 9/2016 se vyhlašuje výběrové řízení na kandidáty do programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.Pracovní pozice je otevřena všem občanům bez rozdílu pohlaví,rasy,barvy pleti,jazyka,víry a náboženství,politického či jiného smýšlení,národního nebo sociálního původu,příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině,majetku,rodu nebo jiného postavení.Náležité podklady (strukturovaný životopis,prohlášení kandidáta a návrh na zařazení do programu) je třeba doručit do 29.9.2020 do 9:00.Výběrová komise zasedne dne 29.9.2020 v 9:30.Jmenovaní členové výběrové komise: Mgr.XXX XXXXX,Ph.D.; doc.Mgr.XXXX XXXXXXX,Ph.D.; Mgr.XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX,Ph.D.; Mgr.XXXXXXXX XXXXX,Ph.D.; PhDr.XXXXXXXX XXXXX,Ph.D.Uzávěrka přihlášek: XX.XX.2020
Dovolujeme si Vás informovat,že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje,a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP,DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice.Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst.1 písm.b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici.Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno,Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme,že máte právo (i) na přístup k osobním údajům,(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,(iii) na výmaz osobních údajů,(iv) na omezení zpracování oso...

Načteno

edesky.cz/d/4146233

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
19. 10. 2020
09. 10. 2020
07. 10. 2020
07. 10. 2020
07. 10. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz