« Najít podobné dokumenty

Město Sedlčany - Zveřejnění záměru města Sedlčany - prodej pozemku parc. č. 1462/2 v k.ú. a obci Sedlčany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sedlčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru
Telefon: +420 314 002930
ID: frsbn7e,IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz
<br> 1
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor majetku
náměstí T.G.Masaryka 32
264 80 Sedlčany
<br>
<br> Č.j.: OM/18990/2020/Ka V Sedlčanech dne 17.září 2020
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
Odbor majetku Městského úřadu Sedlčany v souladu s usnesením Rady města Sedlčany ze dne
16.září 2020 a v souladu s ustanovením § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění <,>
zveřejňuje tímto záměr Města Sedlčany,který se týká prodeje pozemku parc.č.1462/2 o výměře 50
m2,druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří,v k.ú.a obci Sedlčany <.>
<br> Pozemek parc.č.1462/2 je zapsán ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Příbram na listu vlastnictví č.10001 pro k.ú.a obec
Sedlčany <.>
<br>
„otisk úředního razítka“
<br>
Ing.XXXXXXXX H ö l z e l,v.r <.>
starosta města
<br>
<br>
Bližší informace podá Odbor majetku MěÚ Sedlčany,tel.: 314 002929,mobil: 737 910129 <.>
<br>
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/4146055

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sedlčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz