« Najít podobné dokumenty

Obec Třeštice - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina
Obecní úřad Třeštice
<br> OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konánívoleb do Zastupitelstva Kraie Vysočina
<br> Starosta obce Třeštice XXXXXX XXXXX podle X XX zákona č.XXX/XXXX Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje
<br> 1.Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční
<br> v pátek
<br> 2.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a vsobotu 3.ř
<br> íjna 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku: č.1 je volební místnost: Třeštice č.19 - Obecní úřad
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,nebo cestovním pasem České republiky).Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místností <.>
<br> 5.Každý' volič se musí před hlasování odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní <.>
<br> 6.Kzajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise <.>
<br> V Třeštici dne 16.9.2020
<br> Vyvěšeno : 17.9.2020 K sejmutí: 3.10.2020 XXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Třeštice XX IČO: XXXXXXXX mobil: 606 332 788 588 56 Telč Komerční banka E-mail: obec©trestice.cz Číslo účtu: 18429681

Načteno

edesky.cz/d/4143906


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz