« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznamení_o_době_a_místě_konání_voleb_do_Zastupitelstva_Kraje_Vysočina_a_Senátu_ČR.pdf
OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR
<br> Starosta obce SKLENÉ NAD OSLAVOU
<br> podle § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst.1 zákona č.247/1995 Sb.<,>
<br> o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> o z n a m u j e :
<br> 1.Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu
<br> č.1 Sklené nad Oslavou se uskuteční
<br> v pátek 2.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu 3.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb:
<br> ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v malé zasedací místnosti Obecního úřadu Sklené
<br> nad Oslavou,Sklené nad Oslavou 85,59101 <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
<br> (pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina platným občanským průkazem,cestovním pasem a pro
<br> volby do Senátu Parlamentu ČR občanským průkazem,cestovním pasem,diplomatickým nebo
<br> služebním pasem České republiky,cestovním průkazem České republiky) <.>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může
<br> obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.V případě konání II.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční
<br> v pátek 9.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu 10.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> Volič obdrží hlasovací lístky pro II.kolo voleb až ve volební místnosti <.>
<br> 6.Žádáme voliče,aby dodržovali následující základní pokyny:
<br>  NASAĎTE SI ROUŠKU NEBO OBDOBNOU OCHRANU NOSU A ÚST (POVINNOST NOSIT ROUŠKY ČI OBDOBNOU OCHRANU
<br> VYPLÝVÁ Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ)
<br>  ROUŠKU MĚJTE NASAZENOU PO CELOU DOBU S VÝJIMKOU OKAMŽIKU,KDY VÁ...

Načteno

edesky.cz/d/4143654


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz