« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Tematické okruhy a podmínky pro udělování účelových dotací (grantů) MČ Praha – Slivenec na rok 2021 I. kolo, č.j. 105/2020 Tématické okruhy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Tematické okruhy a podmínky pro udělování účelových dotací (grantů) MČ Praha – Slivenec na rok 2021 I. kolo, č.j. 105/2020 Tématické okruhy
Tematické okruhy a podmínky pro udělování účelových dotací
<br> (grantů) MČ Praha – Slivenec na rok 2021 I.kolo
<br>
<br> I.tematický okruh
<br> Podpora kultury,sportu,zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit
<br> dospělých a dětí v MČ Praha - Slivenec v roce 2021
<br>
<br> Cíl projektů : Podpořit pravidelnou činnost i jednorázové akce v uvedených oblastech
<br>
<br> V žádosti o XXXXX je nutné uvést
<br> - požadovanou výši příspěvku (částku)
<br> - přesný popis činnosti nebo pořádaných akcí
<br> - počet účastnících se osob
<br> - předpokládaný dopad akcí (odhad počtu lidí,které tyto akce osloví – především v MČ
<br> Slivenec)
<br> - předložit položkový rozpočet
<br>
<br> II.tematický okruh
<br> Podpora jednotlivých akcí a činností,které se vztahují k historii a přírodě MČ
<br> Praha - Slivenec v roce 2021
<br>
Cíl projektů: Oživení místní kultury činnostmi a akcemi vztahujícími se k historii a přírodě
<br> Slivence a Holyně a prezentujícími naši městskou část v jejích zvláštnostech a odlišnostech <.>
<br> Podpoření zájmu současných generací o minulost,přírodu a historický vývoj naší městské části
<br> se všemi jejími rozmanitostmi <.>
<br>
<br> V žádosti o XXXXX je nutné uvést:
<br> - požadovanou výši příspěvku (částku nebo naturální plnění)
<br> - přesný popis činnosti nebo pořádaných akcí
<br> - počet účinkujících a spolupracujících osob
<br> - předpokládaný dopad akcí (odhad počtu lidí,které tyto akce osloví – především v MČ
<br> Slivenec)
<br> - předložit položkový rozpočet
<br>
<br>
<br> Žádosti o XXXXX se podávají na Úřad městské části Praha - Slivenec,K Lochkovu 6/2,154 00
<br> Praha –Slivenec.Vzor žádosti je na stránkách městské části <.>
<br>
<br> Termín uzávěrky přijímání žádostí je 9.10.2020 do 12:00 hod <.>

Načteno

edesky.cz/d/4142877


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz