« Najít podobné dokumenty

Obec Močovice - Informace o konání zasedání OZ č. 05/20

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Močovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání OZ 2020.pdf
Obec Mo oviceč
Starosta obce Mo ovice č
<br> Informace
<br> o zasedání Zastupitelstva obce Mo oviceč
<br> Obecní úřad v souladu s platným zákonem.128/2000 Sb <.>,o obcč ích (obecní zřízení) <,>
v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Mo viceč <.>
<br> Místo konání: Sokolovna
Doba konání: 23.září 2020 od 19:30 h
<br> Navržený program:
- Určení ověřovatelů a zapisovatele
- Schválení programu
- Kontrola usnesení z posledního zasedání
- Dodatek č.1 ke smlouvě s PKV /Strategické dokumenty/
- Dodatek č.1 ke smlouvě s TES Čáslav /Močovice-chodník "B"/
- Výběrové řízení na akci Močovice-hřbitovní zeď II.etapa/
- Dodatek ke smlouvě na GDPR
- Dodatek ke Smlouvě o umístění zařízení /Tlapnet/
- Smlouva o zřízení věcného břemene č.IE-12-6005897/VB/8 s ČEZ Distribuce
- Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce
- Žádost o vjezd na pozemek
- Žádost o koupi pozemku parc.č.19
- Nabídka EONu na dodávku elektrické energie obci
- Rozpočtové opatření č.03/2020
- Ostatní,závěr
<br>
Mo ovice,č 16.9.2020
<br> XXX XXXXX,v.r <.>
starosta obce Mo oviceč

Načteno

edesky.cz/d/4142617

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Močovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz