« Najít podobné dokumenty

Město Černošice - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Černošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení
Vyvěšeno dne 17.9.2020
<br> Sejmuto dne 3.10.2020
<br>
<br> OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
<br>
<br>
Starosta města Černošice podle § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
<br>
<br> 1.Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
<br>
v pátek dne 2.října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
<br> v sobotu dne 3.října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin <.>
<br>
2.Místem konání voleb
e volebním okrsku č.1
<br> je volební místnost MÚ Černošice,Karlštejnská 259,Černošice
<br>
<.> 2
je volební místnost Základní umělecká škola Černošice,Střední 403,252 28 Černošice
<br>
<br> je volební místnost Základní škola Černošice,Pod školou 447,252 28 Černošice
<br>
<br> je volební místnost Městský sál,Mokropeská 2027,252 28 Černošice
<br>
<br> je volební místnost Základní škola Černošice,Pod školou 447,252 28 Černošice
<br>
3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
<br> republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky <.>
<br> Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den
<br> voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
<br> republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území
<br> České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
<br> cestovním pasem České republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> V Černošicích dne 16.9.2020
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Černošice,v.r <.>

Načteno

edesky.cz/d/4142593


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Černošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz