« Najít podobné dokumenty

Obec Vižina - Rozpočtová změna č. 6/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vižina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ro_6_2020
Obec Vižina KEO-W 1.11.350 / Uc06x
<br> Rozpočtové změny roku 2020 zpracováno: 31.8.2020
strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.6
<br> PŘÍJMY
N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
X) XXXXXXXXX 0000 0000 1111 000 718 000.00 -50 000.00 668 000.00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2) 000000000 0000 0000 1113 000 79 000.00 -15 000.00 64 000.00 Daň z příjmů fyz.osob z kapit <.>
3) 000000000 0000 0000 1121 000 670 000.00 -100 000.00 570 000.00 Daň z příjmu prav.osob
4) 000000000 0000 0000 1211 000 1 499 440.80 -135 662.00 1 363 778.80 Daň z přidané hodnoty
5) 000000000 0000 0000 1381 000 15 000.00 1 038.00 16 038.00 Daň z hazardních her - nový
6) 000098024 0000 0000 4111 000 0.00 338 750.00 338 750.00 Jednorázový příspěvek SARS-Cov2
Paragraf 0000 celkem: 2 981 440.80 39 126.00 3 020 566.80 *
7) 000000000 0000 3722 2112 000 0.00 360.00 360.00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za
Paragraf 3722 celkem: 0.00 360.00 360.00 Sběr a svoz komunálních odpadů
*
Org: 0000 celkem: 2 981 440.80 39 486.00 3 020 926.80
PŘÍJMY celkem 2 981 440.80 39 486.00 3 020 926.80
<br> VÝDAJE
N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis
X) XXXXXXXXX 0000 2310 5154 000 30 259.87 1 061.00 31 320.87 Elektrická energie
9) 000000000 0000 2310 5169 000 74 715.00 6 655.00 81 370.00 Nákup ostatních služeb
10) 000000000 0000 2310 5171 000 68 909.06 1 811.00 70 720.06 Opravy a udržování
Paragraf 2310 celkem: 173 883.93 9 527.00 183 410.93 Pitná voda
*
11) 000000000 0000 2321 5169 000 59 895.00 4 235.00 64 130.00 kanalizace -ostatní služby
Paragraf 2321 celkem: 59 895.00 4 235.00 64 130.00 Odvádění a čištění odpadních vod a *
12) 000000000 0000 6112 5023 000 450 000.00 4 206.00 454 206.00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Paragraf 6112 celkem: 450 000.00 4 206.00 454 206.00 Zastupitelstva obcí
*
13) 000098193 0000 6115 5161 000 0.00 468.00 468.00 Poštovní služby
Paragraf 6115 celkem: 0.00 468.00 468.00 Volby do zastupitelstev územních *
14) 000000000 0000 6171 5137 ...

Načteno

edesky.cz/d/4142589

Meta

Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vižina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz