« Najít podobné dokumenty

Městys Škvorec - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městysu Škvorec č. 6/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Škvorec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka.pdf (111.27 kB)
Pozvánka
<br>
na zasedání Zastupitelstva městysu Škvorec č.6/2020
v úterý 15.9.2020 od 19.00 hod.v budově úřadu městysu Škvorec
<br>
<br> PROGRAM:
<br>
1.Zahájení,jmenování ověřovatelů
2.Přečtení a schválení programu
3.Zpráva starostky
4.Zprávy z výborů
5.Zřizovací listina ZŠ Škvorec
6.Odkup části obecního pozemku p.č.780/2 v obci a k.ú.Škvorec
7.Směna části pozemku ve vlastnictví městysu Škvorec p.č.1343/2 za část pozemku <,>
<br> parc.č.145 v osobním vlastnictví,za účelem sjednocení vlastnictví pozemků městysu v
ulici Sadová
<br> 8.Žádost TJ XXXXX XXXXXXX o poskytnutí dotace na podporu a rozvoj sportu mládežnických
mužstev z rozpočtu pro rok 2020
<br> 9.Darovací smlouva na pozemek p.č.34/2 o výměře 1716 m2 s Římskokatolickou
farností Úvaly
<br> 10.Smlouva o zřízení věcného břemene - RODOK IV-12-6020224 Škvorec,Třebohostice -
kVN,TS,kNN- p.č.1
<br> 11.Návrh na uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene (souhlas
s umístěním distribučního zařízení),IV-12-6026710,Škvorec,Nad Pivovarem <,>
č.parc.750/2
<br> 12.Obecně závazná vyhláška městyse Škvorec č.3/2020,o stanovení podmínek pro
pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
<br> 13.Přijetí dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje
14.Rozpočtové opatření č.3/2020
15.Různé
16.Diskuze
17.Závěr
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
starostka
<br>
<br>
Vyvěšeno: 7.9.2020
Sejmuto: 16.9.2020

Načteno

edesky.cz/d/4142582

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Škvorec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz