« Najít podobné dokumenty

Obec Medový Újezd - Informace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Medový Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program_září_2020.docx
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Medový Újezd
<br> Obecní úřad Medový Újezd v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Medový Újezd <.>
<br>
Místo konání: obecní úřad – kancelář starostky
Doba konání: 23.9.2020 od 17.00 hod <.>
<br>
Program:
1) Zahájení a schválení programu
2) Informace starostky
3) Řád veřejného pohřebiště
4) Schválení rozpočtového opatření č.2/2020
5) Seznam akcí pořádaných v hostinci u Černíků
6) Informace o odečtech vodoměrů a vyúčtování
7) Informace o průběhu voleb do Zastupitelstva krajů
8) Zprávy z kontrolního,sociálního výboru a výboru údržby obce
9) Ostatní,diskuze,závěr
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
…………………………….<.> <.>
XXXXXXXXX XXXXXXXX
starostka obce
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.9.2020
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 16.9.2020
Sejmuto z úřední desky:
Sejmuto z elektronické úřední desky:
<br>
Zveřejnil: J.Šrámková

Načteno

edesky.cz/d/4142567

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Medový Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz