« Najít podobné dokumenty

Obec Skřípov - Oznámení o záměru prodeje obecního majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřípov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru prodeje obecního majetku _321_288.pdf (409.64 kB)
<.>.<.>.<.>.- Obec Skřípov
<br> 798 52 pošta Konice,tel./fax 582396283 ICO: 00600083; DIC: C200600083 e-mail : skripovďlšvolnvcz; IDz4y2arup
<br> Ve Skřípově dne 30.srpna 2020
<br> OZNÁMENÍ o ZÁMĚRU PRODEJE OBECNÍHO MAJETKU
<br> Obec Skřípov podle příslušného ustanovení odstl <.>,539 zákona číslo 128/2000 sb.o obcích / obecní zřízení / hodlá uskutečnit prodej následující nemovitosti v k.ú.Lhota u Konice:
<br> parcelní číslo druh pozemku výměra m2 katastrální území
<br> Hráze rybníka u p.č.321 a 288 stavba ne Lhota u Konice Areál Linaplast,les
<br> Žádosti o odkoupení stavby hráze rybníka si podávejte na obecní úřad ve Skřípově od 1.9.2020 do 20.9.2020 <.>
<br> Pokud nebudou po dobu zveřejnění tohoto záměru obecnímu úřadu ve Skřípově ze strany občanů podány připomínky nebo jiné návrhy budou požadavky k prodeji pozemku předloženy ke schválení obecnímu zastupitelstvu obce Skřípov,který bude rozhodovat na základě vypracovaného odhadu ceny nemovitosti <.>
<br> Ve Skřípově dne 30.srpna 2020
<br> XXXXXXXX XXXXXX starosta obce
<br> Obec SKŘÍPOV IČ XXX XX XXX.DL: (200500053 Vyvěšeno dne: 31.srpna 2020 | Tel SBŠýBs 2851
<br> ! okres P oalějrw
<br> Sňato: Šáh/k) //
<br> Publikace dat ISKN - Os :93ms,1 prvků.http://sgí-nahlizenídokmcuzk.cz/marushka/default.aspx?themei.<.> <.>
<br>.ť _____
<br> \ _— “ l : \ Prehlodkn
<br> WWW Minimum-rom
<br>.Obuh kat-strihu mlpy.mapy pounkovbho kotlinu » zahrnuj- od mámu 1 nooo <.>
<br> Podrobniiil Informaco k podivní mapy.aktualizaci hl & Mlha unum.: jsou uvnanyv umu“ a: formát).Vallun-6 num.hodnoty noc-hnul: : “tok notu quilvn m vyučováni hranic potomků \: “ránu <.>
<br> [ z 1 30.08.2020 13:51

Načteno

edesky.cz/d/4142540


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřípov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz