« Najít podobné dokumenty

Obec Skřípov - Oznámení o záměru prodeje obecního majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřípov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru prodeje obecního majetku_4254.pdf (229.93 kB)
u_n.Obec Skřípov
<br> 798_(52 pošta Konice,rel./fax 582396283 ICO: 00600083; DIC: CZ00600083 e—mail : skripováůvolnvgg; IDz4y2arup
<br> Ve Skřípově dne 30.srpna 2020
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE OBECNÍHO MAJETKU
<br> Obec Skřípov podle příslušného ustanovení odst.] <.>,539 zákona číslo 128/2000 sb.o obcích ! obecní zřízení / hodlá uskutečnit prodej části následující nemovitosti v k.ú.Skřípov:
<br> parcelní číslo druh pozemku Výměra m2 katast.Území část 120 m2 4254 trvalý travní porost 5455 m2 Skřípov
<br> Pokud nebudou po dobu zveřejnění tohoto záměru obecnímu úřadu ve Skřípově ze strany občanů podány připomínky nebo jiné návrhy budou požadavky k prodeji pozemku předloženy ke schválení obecnímu zastupitelstvu
<br> Ve Skřípově dne 30.srpna 2020
<br> XXXXXXXX XXXXXX starosta b
<br> Code-X.XXX.<.> »: \DlC'CZG'l rm 5323.95 25600053
<br> v_—
<br> Vyvěšeno dne: 31.srpna 2020
<br> Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/4142538


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřípov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz