« Najít podobné dokumenty

Obec Skřípov - Oznámení o záměru prodeje obecního majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřípov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru prodeje obecního majetku_827.pdf (227.66 kB)
u_n.Obec Skřipov
<br> 798g 52 pošta Konice,gel./fax 582396283 ICO: 00600083; DIC: C200600083 e-mail : skrinováůvolnvcz; ID:4y2arup
<br> Ve Skřípově dne 30.srpna 2020 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE OBECNÍHO MAJETKU
<br> Obec Skřípov podle příslušného ustanovení odst.1 <.>,539 zákona číslo 128/2000 sb.o obcích / Obecní zřízení / hodlá uskutečnit prodej části následující nemovitosti v k.ú.Skřípov:
<br> parcelní číslo druh pozemku výměra m2 katast.Území část 243 m2 827 ostatní komunikace 3442 m2 Skřípov
<br> Pokud nebudou po dobu zveřejnění tohoto záměru Obecnímu úřadu ve Skřípově ze strany občanů podány připomínky nebo jiné návrhy budou požadavky k prodeji pozemku předloženy ke schválení obecnímu zastupitelstvu
<br> Ve Skřípově dne 30.srpna2020
<br> XXXXXXXX XXXXXX starosta Obce
<br> _ Obec.Řípov ÍC.008 D.05V DJČT Cžnůrmmg T 1- 32/391; 283 '
<br> M65- Pros spi-v
<br> VyVěšeno dne: 31.srpna 2020
<br> Sňato :

Načteno

edesky.cz/d/4142537


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřípov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz