« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota-Vlasenice - Zápis zasedání 13.8.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota-Vlasenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis zasedání 13.8.2020
1
<br>
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č.16
- konáno dne 13.8.2020 ve Vlasenici
<br>
<br> Přítomni: p.M.Lang,p.T.Zahradník,p.O.Dohnal,p.M.Houška,p.L.Jakoubek,pí.J.Langová,p <.>
<br> M.Pechek
<br>
Přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášení schopné
po celou dobu zasedání <.>
Zapisovatelem byla určena paní XXXXX XXXXXXX <.>
Ověřovateli zápisu byli určeni pan M.Pechek a pan O.Dohnal <.>
<br> Navržený program zasedání:
<br> 1.Schválení programu zasedání
2.Výběr nového nájemce hospody a penzionu ve Vlasenici
DISKUZE
<br>
1.Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání.Na základě ustanovení § 94 odst.2
zákona o obcích byl program schválen v navržené podobě <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č.16 konaného
dne 13.8.2020 ve Vlasenici <.>
Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.16/1/2020 bylo schváleno <.>
<br>
2.Obec Lhota-Vlasenice dne 1.7.2020 zveřejnila zájem pronajmout část nebytových prostor
v objektu kulturního domu ve Vlasenici č.p.27.Jedná se o pronájem hospody a penzionu <.>
Zájem o pronájem objektu projevili dva zájemci (Nabídka 1 – XXXXX XXXXXXXXXXX,Nabídka X –
Ladislav Jakoubek) – viz protokol o otevírání obálek ze dne 3.8.2020.Na základě prezentace
účastníků byl zastupiteli obce (prostřednictvím tajného hlasování na lístečky) vybrán
nejvhodnější uchazeč.Rozdávání hlasovacích lístků a jejich sčítání provedla paní Pavla
Mazancová,která není členkou zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice <.>
Tajné hlasování:
<br> NABÍDKA 1
XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> NABÍDKA X
XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> ZDRŽELI SE
<br> Počet hlasů X X 1
<br>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje pronajímatelem nebytových prostor
v objektu kulturního domu ve Vlasenici č.p.27 XXXX XXXXXXXXX Jakoubka,který zvítězil ve
výběrovém řízení.Pronájem bude sjednán na dobu neurčitou od 1.1.2021 <.>
Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnes...

Načteno

edesky.cz/d/4142514

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota-Vlasenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz