« Najít podobné dokumenty

Obec Záblatí (Jindřichův Hradec) - Posurzování vlivů na životní prostředí V433/800 - zdvojené vedení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záblatí (Jindřichův Hradec).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_821335389_0_Rozeslání informace o dokumentaci V 433-833.pdf (221.19 kB)
Odbor výkonu státní správy II
<br> Mánesova 1803/3a
<br> 370 01 České Budějovice 1
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br>
<br> České Budějovice dne 14.září 2020
<br> Č.j.: MZP/2020/510/1152
<br> Sp.zn.: ZN/MZP/2019/510/208
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jakub.honetschlager@mzp.cz
<br>
<br> Město Jindřichův Hradec
<br> Klášterská 135
<br> Jindřichův Hradec II
<br> 377 01 Jindřichův Hradec e
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zaslání informace o dokumentaci
<br> záměru „V433/833 - zdvojení vedení“
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor výkonu státní správy II,jako příslušný úřad ve smyslu
<br> § 21 písm.c) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),Vám v souladu s § 8 odst.2 zákona zasílá informaci o
<br> dokumentaci vlivů záměru „V433/833 - zdvojení vedení“ na životní prostředí (dále jen
<br> „dokumentace“) <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky (kraje a obce) ve smyslu § 16 odst.2 zákona
<br> neprodleně zveřejní tuto informaci o dokumentaci na úředních deskách <.>
<br> Doba zveřejnění je podle § 16 odst.2 zákona nejméně 15 dnů.Zároveň v souladu s tímto
<br> ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-
<br> mailovou zprávou (jakub.honetschlager@mzp.cz),příp.písemně,příslušný úřad o dni vyvěšení
<br> informace o dokumentaci na úřední desce,a to v nejkratším možném termínu <.>
<br> Veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou
<br> zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění této
<br> informace na úředních deskách dotčených krajů.K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad
<br> nepřihlíží (§ 8 odst....

Načteno

edesky.cz/d/4142513


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záblatí (Jindřichův Hradec)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz