« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Víska - Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Víska.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0129_200916173941_001.pdf (PDF 1.66 MB)
XXXXXXX HYGIENICKÁ STANICE OÉEC MALÁ VISKA STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM v PRAZE Doslm H,09.zon Datum: 11.září 2020 č.j.: „I.;/ýzva „ _ / Nase zn.<.> KHSSC 46879/2020 Počet listů/příloh; „k !
<br> Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
<br> se sídlem v Praze č.4/2020
<br> \:
<br> Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ cí „KHS“),jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle Q 69 odst.2 a 5 82 odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),ve spoj ení s š 85 odst.1 a 3 zákona,s účinností ode d_ne 14.9.2—020 (00:00 hod.) do odvolání:
<br> nařizuje
<br> pro území všech okresů Středočeského kraje mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřeinosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod.a 6:00 hod <.>,s výjimkou provozoven,které neslouží pro veřejnost (např.zaměstnanecké stravování,stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,ve vězeňských zařízeních apod.); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např.provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) <.>
<br> Čl.1
<br> Důvod stanovení mimořádných opatření
<br> Koronavirus SARS-CoV-Z je zcela novým virem,který má velký potenciál exponenciálního šíření nakažlivého lidského onemocnění Covid—19.Za epidemií označujeme zvýšený výskyt nemoci,který je geograficky a časově vymezen.Znamená to,že výskytjakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase,než je V místě a čase obvyklé.Šíření infekčního agens v populacije nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem.Šíření nemoci vzdušnou cestou,pomocí kapěnek obsahujících infekční agens,které se dostávají do okolí nemocného při mluvení,dýchání,kašlání a kýchání,patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy <....

Načteno

edesky.cz/d/4142511

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Víska      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz