« Najít podobné dokumenty

Obec Nasavrky (Tábor) - Zápis ze zasedání ZO 14.9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nasavrky (Tábor).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DX-2500N_20200916_201614.pdf (1.73 MB)
8.Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nasavrky
<br> ze dne: 14.9.2020
<br> Přítomni: XXX XXXXXXX,lan Vrhcl,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Vladimir Váňa Nepřítomni: Omluveni:
<br> Zasedaní je usnášení schopné.Ovčřovateli zapisu byli jmenováni: XXXXXXXX XXXX.XXX XXXXX
<br> Program zasedání: X.Kontrola úkolů ze zasedání 10.8.2020 2.Rozpočtové opatření č.5/2020 a č.6/2020 3.Volby
<br> 4.Pozvánka na pouť
<br> 5.Záměr o prodeji parcely 112/24 6.Různé
<br> 7.Termín příštího zasedání
<br> Program zasedání schválen všemi hlasy.1.Kontrola úkolů ze zasedání 10.8.2020,úkol byl splněn <.>
<br> 2.Starosta předložil rozpočtová Opatření č.5/2020 a č 6/2020 <.>
<br> Usnesem'č.41/2020 Zastupitelstvo obce na vědomírozpočtovd opatření č.5/2020 a č.6/2020.Rozpočtová opatření jsou nedílnou součástí zápisu <.>
<br> 3.Ve dnech 2.-3.října 2020 se budou konat volby do zastupitelstev krajů.V obci Nasavrky bude 1 volební okrsek,se sídlem Nasavrky 23.telefonní číslo do volební místnosti (aktivní v dobe voleb) je 606 444 895.Bližší informace a epidemiologické,doporučení týkající se voleb bude dodáno voličům Společně s hlasovacími listky <.>
<br> Starosta navrhuje darovat členům okrskové volební komise s trvalým pobytem v obci Nasavrky finanční dar 500 Kč/člen <.>
<br> Usnesení č.42/2020
<br> Zastupitelstvo obce hlasuje o daru 5 00 Kč každému člena okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajůs trvalým pobytem v obci Nasavrky <.>
<br> Pro: 5 hlasů Proti: hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
<br> Schváleno všemi hlasy <.>
<br> “VVV
<br> harmonogram jsou k dispozici na plakátu <.>
<br> Usnesem'č.43/2020 Zastupitelstvo obce bere tuto zprávu na vědomí <.>
<br> 5.Dle usnesení č.37/2020 ze dne 10.8.2020 XXX ke dni XX.X.XXXX zveřejněn záměr obce prodat pozemek p.č.1 12/24 v k.ú.Nasavrky.Termín doručení žádosti je 30.9.2020.Záměr byl dne 30.8.2020 zveřejněn na úředních deskách obce <.>
<br> Usnesem'č.44/2020 Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí <.>
<br> 6.Starosta informuje,že od...

Načteno

edesky.cz/d/4142503

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nasavrky (Tábor)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz