« Najít podobné dokumenty

Obec Újezd nade Mží - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Újezd nade Mží.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
PasProRea PD s.r.o.<,>
Homole 198,370 01 Homole
Zpracoval: XXXXXX XXXXXX
Kontroloval: XXXXXXXX XXXX
<br> Datum: Duben XXXX
PD
<br> PASPORT A PROJEKT
SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> A DOPRAVNÍHO ZAŘÍZENÍ
OBCE ÚJEZD NADE MŽÍ
<br> GRAFICKÁ ČÁST
<br>
<br> Přehledka
<br> PasProReaC PD s.r.o <.>
Homole 198
370 01 Homole
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXX
Kontroloval: XXXXXXXX XXXX
Datum: Duben XXXX
<br> mapa č.X
<br> mapa č.2
<br> PD
<br>
<br> IS 2
1a
<br> (4)
<br> IZ 4b (2)
<br> Ú JEZD N.MŽÍ
<br> IZ 4a (
1)
<br> ÚJEZD
N.MŽÍ
<br> P 2
(3)
<br> E 2b
<br> P 2 (5)E 2b
<br> P 4 (7)
E 2b
<br> P
4
<br> (
6
<br> )
<br> E
2
<br> b
<br> P
4
<br> (
8)
<br> P 2 (9)
<br> P 4 (12)
<br> IZ 4b (11)
<br> ÚJEZD NAD MŽÍ
<br> IZ 4a
(10)
<br> Ú JEZD
NAD M
<br> ŽÍ
<br> mapa č.(1)
<br> Legenda:
<br> 1c
<br> III/3045
<br> místní komunikace III.třídy
<br> silnice III.třídy
<br> účelová komunikace
<br> komunikací:
<br> dopravního značení:
<br> nové nebo změněné
<br> stávající
<br> odstraněné
<br> P 2
<br> P 2
<br> P 2
<br> Obec
Újezd nade Mží
<br> Pasport a projekt svislého dopravního
značení a dopravního zařízení
<br> PD
<br>
<br> P 4 (15)
<br> B 20a (14)
<br> 20
<br> IP 10a (13)
<br> mapa č.(2)
<br> Legenda:
<br> 1c
<br> III/3045
<br> místní komunikace III.třídy
<br> silnice III.třídy
<br> účelová komunikace
<br> komunikací:
<br> dopravního značení:
<br> nové nebo změněné
<br> stávající
<br> odstraněné
<br> P 2
<br> P 2
<br> P 2
<br> Obec
Újezd nade Mží
<br> Pasport a projekt svislého dopravního
značení a dopravního zařízení
<br> PD
<br>
Stránka 1
Stránka 2
Stránka 3
Stránka 4
<br> 2020-09-10T07:34:34+0000
Not specified
ke stažení
Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň,Klatovská 200a Plzeň
<br> adresa pro doručování: Americká 39,304 66 Plzeň
ODBOR DOPRAVY
<br>
<br> IČ: 00258199 BANKOVNÍ SPOJENÍ : Komerční banka Nýřany,č.ú.27- 9186490247/0100 - výdaj.účet
DIČ: CZ00258199 č.ú.27-9186450237/0100 - příjm.účet
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 11.11.2019
VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX: XXX 611 119
E-MAIL: marketa.fikrlova@nyrany.cz
PODEPISUJE:
FUNKCE:
NAŠE ČJ.: OD-Fik/34821/2019
DATUM: 10.09.2020
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Nýřany,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále XXX XXXXX o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů,v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád),na základě žádosti obce Újezd nade Mží,IČ: 00573060,Újezd nade Mží 47,330 33 Město Touškov,v zast.:
PasProRea s.r.o <.>,IČ: 02343100,Holkov 32,382 32 Velešín,ze dne 11.11.2019 po projednání s dotčeným orgánem,Policií
České republiky,ze dne 28.08.2019,č.j.: KRPP-118358-2/ČJ-2019-031106-46ve smyslu § 77 odst.1 písm.c) zákona o
silničním provozu a vyhlášky č.294/2015,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br>
s t a n o v í
<br> místní úpravu provozu
na silnici III/180 55,místních komunikacích a veřejných účelových komunikacích v obci Újezd nade Mží
<br>
<br> Doba platnosti: trvalé dopravní značení
<br> Termín: místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy <.>
<br> Provedení dopravních značek: Veškeré dopravní značky a zařízení (SDZZ) musí svým provedením odpovídat příslušným
ustanovením zákona o silničním provozu v návaznosti na vyhlášku Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ...

Načteno

edesky.cz/d/4142502

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Újezd nade Mží      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz