« Najít podobné dokumenty

Obec Počaply - Oznámení o době a místě konání voleb:

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Počaply.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb:
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 113 Senátu Parlamentu čR
<br> OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br> Starosta obce Počaply podle „8,- 27 zákona č.č 1301'2000 Sb„ o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 15 zákona (3.24701995 Sb.<,>
<br> o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje:
<br> 1) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1l3 Senátu Parlamentu České republiky se konají:
<br>.v pátek 2.října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a o v sobotu 3.října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
<br> 2) Místem konání voleb.ve volebním okrsku č.1je volební místnost Počaply 45,26272 Březnice <.>
<br> pro voliče podle místa,kde jsou přihlášení k trvalému pobytu obec Počaply a osada Stražiště
<br> 3) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací listky nové <.>
<br> 4) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svojí totožnost a státní občanství České republiky.Totožnost & státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky <.>
<br> 5) y_quv do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním.diplomatickým nebo služebním pasem Ceske republiky anebo cestovním průkazem) <.>
<br> 6) V případě konání II.kola voleug Senátu se tyto uskuteční:.v pátek 9.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a.v sobotu 10.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> V případě konání ll.kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací listky ve volební místnosti ve dnech voleb.' 7) >“
<br> V Počaplech dne 15.9.2020
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/4142501


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Počaply      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz