« Najít podobné dokumenty

Obec Benátky (Hradec Králové) - Zapis z verejneho zasedani dne 20.5.2020.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Benátky (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zapis z verejneho zasedani dne 20.5.2020.pdf
Obec Benátky
<br> Obecní úřad Benátky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I N F O R M A C E
<br> o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky
<br>
<br>
<br> Místo konání: Obec Benátky – obecní úřad
<br>
<br> Doba konání: 20.5.2020 od 19:00 hodin
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Navržený program: 1) Úvod
<br> 2) Závěrečný účet obce 2019
<br> 3) Účetní uzávěrka obce 2019
<br> 4) Cyklostezka chodníček
<br> 5) Rozpočtová opatření
<br> 6) Dětské hřiště
<br> 7) Podlaha sál hospoda
<br> 8) Zařazení obce do působnosti MAS Hradecký venkov
<br> 9) Různé
<br> 10) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Jméno: XXXXX XXXXXX podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 20.5.2020
<br>
<br>
<br> Jméno: XXXXX XXXXXX podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Benátky
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Benátky
<br>
<br> Zápis
<br> Ze zasedání Zastupitelstva obce Benátky <,>
<br> konaného dne 20.5.2020 od 19.00
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br>
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Benátky bylo zahájeno v 19:00.hodin panem starostou
<br> Tomášem Boučkem.(dále jen předsedající)
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
<br> konstatoval,že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů
<br> zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni za občany viz prezenční listina <.>
<br> Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno <.>
<br>
<br> Předsedající požádal o doplnění a schválení programu jednání.Nikdo s přítomných
<br> program nedoplnil,zastupitelé program schválili.Dále bylo schváleno,že diskuze bude
<br> probíhat ke každému bodu jednotlivě <.>
<br>
<br>
<br> 1) Úvod
<br>
Starosta uvítal zastupi...

Načteno

edesky.cz/d/4142493

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Benátky (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz