« Najít podobné dokumenty

Obec Klenová - Rozpočtové opatření č. 04/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klenová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 04/2020
rČo:00573515
Obec K]_enová
<br> Opis rozpočtových opatřeni Období: 8/2020
Rozpočet v tis.Kč
<br> Su Au Uz Np Org Ka OdPa SpPo Z1 Změna rozpočtu Text rozpočtu
<br> Popis: 1
schvá]_eno strarostkou obce I.2.2020
23I l0 00000 0000 0000 00 0000 II22 000
23I 10 00000 0000 0000 00 6409 5222 000
231 10 00000 0000 0000 00 6409 5229 000
23I 1,0 00000 0000 0000 00 6399 5365 000
<br> Celkem za č.1: Přijmy:
<br> Datum: 01.02.2020 Druh: 1
<br> 2,00 DPPO - přijem
3,00 ostatni činnosti transfery spo
<br> -3,00 ostatni člnnosti transfery
2,00 DPPO - výdej
<br> 2,00 Výdaj e: 2,00
Popis: 2 Datum: 08.04.2020 Druh: 1
schváleno starostkou obce 8.4.2020
23I 16 29014 0000 0000 00 0000 4116 000 16120 MZe finančni přispěvek fes
23I I0 00000 0000 0000 00 221-2 6721 000 -50,00 silnice - budovy stavby
23I I0 00000 0000 0000 00 221-2 6130 000 50,00 silnice pozemky
<br> Ce]-kem za ó.2: Příjmy: 16,20 Výdaje: 0,00
Popis: 3 Datum: 24.06.2020 Druh:1
schváfeno OZ 24.6.2020
23l 1,0 00000 0000 0000 00 5512 5137 000 20,00 sDH - DDHM
23l 1,0 00000 0000 0000 00 3122 5169 000 40,00 komuná]_ni odpad nákup služeb
231,l0 00000 0000 0000 00 3723 6121 000 -60,00 ostatni odpady budovy.stavby
Cefkem za č.3: Přijmy: O.OO Výdaje: 0,0O
Popis:.4
schváleno OZ 3I.8.2020
<br> Datum: 31.08.2020 Druh: 1
23I I0 00000 0000 0000 00 3639 3111 000
23l 16 98024 0000 0000 00 0000 4111 000
23I 16 98193 0000 0000 00 0000 4111 000
23I 16 00000 0000 0000 00 0000 4II2 000
23l 1"0 00000 0000 0000 00 0000 4122 000
23I I0 98193 0000 0000 00 6115 5021 000
23I 1,0 00000 0000 0000 00 6171 5139 000
231 10 98193 0000 0000 00 6115 5139 000
23I l0 98193 0000 0000 00 6115 5169 000
23I I0 00000 0000 0000 00 6171 5171 000
23I I0 98193 0000 0000 00 6115 5173 000
23I I0 98193 0000 0000 00 6115 5175 000
23I I0 00000 0000 0000 00 2321 6121 000
<br> 6,00 prodej pozemků
137,50 finanční přispěvek Covid
31,00 dotace volby kraj
2,10 doLace státní správa
<br> 20,50 dotace JSDHO
15,00 volby kraj OOV
5,00 mistni správa nákup materiálu
6,00 volby kraj mater...

Načteno

edesky.cz/d/4142478

Meta

Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klenová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz