« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočov - Záměr prodeje pozemku (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hlavickovy papir -zamer prodeje pozemku[1].doc [0,13 MB]
LJ
<br>
<br> Obecní úřad Klokočov
<br> Klokočov 105,58301 Chotěboř
Záměr obce Klokočov prodej pozemku v jejím vlastnictví
Obec Klokočov zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Z Á M Ě R PRODEJE POZEMKU
Prodejce je výhradním vlastníkem pozemku p.č.300/43,ostatní plocha,neplodná půda o výměře 230 m2,v k.ú.Klokočov,obec Klokočov,okres Havlíčkův Brod,zapsané na listu vlastnictví č.10001,Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina,katastrální pracoviště Havlíčkův Brod <.>
<br> Přílohou tohoto záměru je výtisk části katastrální mapy s vyznačením zde uvedeného pozemku <.>
<br> · Bližší informace lze získat u paní Hanky Zárubové,tel: 734637256,email: klokocovaci@seznam.cz
· Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na podatelnu obecního úřadu či zaslat poštou na adresu obecního úřadu: Klokočov 105,583 01 Chotěboř,a to do 2.10.2020
Klokočov 16.9.2020
XXXXX XXXXXXXX v.r <.>
starostka obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 16.9.2020
<br> Sejmuto z úřední desky dne 2.10.2020
Bankovní spojení : KB Havlíčkův Brod č.ú.11528-521/0100,Tel.569692239,IČO: 267627
<br> email: klokocovaci@seznam.cz

Načteno

edesky.cz/d/4142477

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz