« Najít podobné dokumenty

Obec Litostrov - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Litostrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20-36122.pdf (305.38 kB)
*MURSX00SJN4A*
MURSX00SJN4A
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor stavební úřad
<br> Palackého nám.13,665 01 Rosice
<br> pracoviště Žerotínovo nám.1,Rosice
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> SPIS.ZN.<.> : MR-S 36122-20-
<br> Č.J.: MR-C 37146/20-OSU
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> ID DS:
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br>
<br> klima@mesto.rosice.cz
<br> 6abbzec
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM: 09.09.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice <,>
<br> kterého zastupuje Puttner,s.r.o <.>,IČO 25552953,Šumavská 416/15,602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 31.08.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Litostrov,obnova VNk,TS,NNk (č.st.1040016917)
<br>
<br> na pozemku st.p.1,2/1,2/2,2/3,2/4,3/1,3/2,4/1,5/1,5/2,6/1,8,9,10/1,14,15/1,17,18/1,19/1,19/2 <,>
<br> 19/3,19/4,22/1,22/2,51,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,80,81 <,>
<br> 82,86,87,88,89,90,93,94,95,106,parc.č.1/12,2/3,3,6/2,7,12/1,13/3,16/3,20/2,24/6,24/7 <,>
<br> 24/11,46/4,47/1,84/1,134/3,134/5,137,177,180,181,184/1,186/1,190/3,406/30,609/1,610,613 <,>
<br> 614/2,614/3,614/7,616/2,621/1,652,655 v katastrálním území Litostrov.Uvedeným dnem bylo
<br> zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Popis záměru:
<br> SO 01 – Rekonstrukce vedení NN
<br> Kabely VN:
<br> Stávající podpěrný bod č.3 bude nahrazen novým koncovým PB umístěným na pozemku parc.č.184/1 ze
<br> kterého bude proveden svod do země.Kabel VN povede pozemky parc.č.1/12 a 186/1 volným terénem
<br> a bude ukončen v novém rozvaděči v nové kioskové trafostanici na pozemku parc.č.186/1.Celková délka
<br> trasy kabelů VN bude 44 m <.>
<br> Distribuční trafostanice 22/0,4 kV:
<br> Na pozemku parc.č.186/1 bude umístěna nová prefabrikovaná distribuční trafostanice VN/NN,která
<br> bude napájena z nového vedení kabelové smyčky VN.T...

Načteno

edesky.cz/d/4142476

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Litostrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz