« Najít podobné dokumenty

Obec Litostrov - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Litostrov - úvodní jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Litostrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zapis_z_uvodniho_jednani.pdf (3.69 MB)
pozmmw.STATNl POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,Pobočka Brno Kotlářská 931/53,Veveří,602 00 Brno
<br> Naše značka: SPU 307985/2020/Ku Spisová značka: 2RP7403/2014-523207
<br> Vyřizuje.: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS:.z49per3
<br> E-mail: l.kuncarova©spucr.cz
<br> Batumi 27- 8- 2020 SPU 307985/2020/Ku 0005759199539
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Litostrov— zápis z úvodního jednání
<br> Datum konání: 26.8.2020
<br> Místo konání: prostory bývalé hasičské zbrojnice,Litostrov 59 Zahájeníjednání: 16:00 hod <.>
<br> Ukončeníjednání: 17:45 hod <.>
<br> Účastníci: dle prezenční listiny
<br> V souladu s ustanovením g 7 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č: 229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),bylo Státním pozemkovým úřadem,Krajským pozemkovým úřadem pro Jihomoravský kraj,Pobočkou Brno (dále jen „pobočka“) svoláno úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Litostrov (dále jen „KoPÚ") <.>
<br> Prezence účastníků proběhla od 15:30 do 16:00 hod.Přítomní svoji účast na jednání stvrdili svými podpisy na prezenční listině.Prezenční listina a zápis z úvodního jednání jsou uloženy v originále na pobočce.Bylo pozváno celkem 104 subjektů,ztoho bylo 77 vlastníků.Přítomno bylo 31 vlastníků (tj.přibližně 40 % ze všech zvaných vlastníků),omluveni byli 2 vlastníci <.>
<br> Jednání zahájil přivítáním přítomných starosta obce Litostrov XXX XXXXX XXXXX.Představil Bc.Ladislavu Kunčarovou pracovnici Státního pozemkového úřadu Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj,Pobočky Brno,která je osobou úředně oprávněnou k vedení řízení o KoPÚ a předal jí slovo,aby jednání dále vedla.Bc.Kunčarová představila další přítomnou pracovnici pobočky lng Miroslavu Priessnitzo...

Načteno

edesky.cz/d/4142475

Meta

Volby   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Litostrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz