« Najít podobné dokumenty

Obec Slunečná - Usnesení z 13.zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Slunečná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení z 13. zasedání ZO 7.9.2020.pdf
OBEC SLUNEČNÁ <.>
<br> Usnesení ze 13.zasedání zastupitelstva obce Slunečná konané dne 7.9.2020
<br> Poznámka.“ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z duvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údaju podle zákona 101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v plamém znění.Osobní udajejsou v souladu s 3? 16.9“ 17 a 35 95 zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),!( nahlédnutí na sekretariátu OÚ <.>
<br> Přítomno: ? členů 20 o 6 občanů Zosedónířídíl: p.XXXXXXXXX XXXXXXXXX Zapsal: p.Svobodová
<br> Ověřovatelé zápisu: p.E.Váňo,Z.Kunka
<br> 1 9 2020 20 schvalují program zasedání.pro 7 proti 0 zdržel se O
<br> 2 9 2020
<br> 20 projednalo a schvaluje zadání akce rekonstrukce bytu v 1 np.Budovy ou společnosti Mistav-CL : České Lípy,zast.p.AM.za cenu 818.327; Kč včetně DPH dle předloženého znění <.>
<br> ZO dále projednalo předložený návrhem smlouvy o dílo a s tímto návrhem 20 souhlasí <.>
<br> pro 4 proti 2 zdržel se 1
<br> 3 9 2020 20 projednalo a souhlasí s předloženym návrhem cenové nabídky na výměnu sekvenčních vrat u hasičárny od firmy LOMAX — NT Group s.r.o <.>,zast.D.H.za cenu 92.374,- Kč vč.DPHZO pověřuje starostku k podpisu smluv a ostatním krokům nutným k naplnění tohoto usnesení <.>
<br> pro 7 proti 0 zdržel se O
<br> 4 9 2020
<br> 20 projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.2/2020,ve výši příjmy +221.000,- Kč,výdaje +221.000,- Kč.pro 7 proti 0 zdržel se 0 5 9 2020
<br> 20 projednalo a souhlasí s návrhem OZVč.1/2020 o místním poplatku za provoz systému sběru,shromažďování,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce.Zároveň se tímto ruší OZV (32/2016 o místním poplatku za provoz systému sběru,shromažďování,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce ze dne 20.9.2016.pro 7 proti 0 zdržel se ()
<br> 6/9/2020 20 projednalo a souhlasí návrh na uzavření dodatku ke stávající smlouvě o hájmu pozemku č.109/1 o výměře 667 m2 uzavřené dne 1.9.2008 na dobu neurčitou za účelem parkování....

Načteno

edesky.cz/d/4142456

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Slunečná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz