« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovice (Bruntál) - Usnesení ZO č. 14 ze dne 11. 9. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovice (Bruntál).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO č. 14 ze dne 11. 9. 2020
Obec Petrovice,IČ: 00576123,DIČ: CZ00576123,Petrovice č.p.34,793 84 Petrovice
<br>
<br>
1.Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání doplněný o bod č.6.Dodatek č.1.Programu obce pro
poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva,o bod č.7 <.>
Schválení smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu obce pro poskytování návratných
finančních výpomoci na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové
dotace v MSK – 3.Výzva“,o bod č.8.Žádost o podílení se na dofinancování projektu „Zelené hřiště ZŠ a
MŠ Jindřichov a o bod č.9.Odkup nemovitosti Petrovice č.p.119 z důvodu možnosti využít dotaci MSK
(program RRC/12/2020) <.>
Návrhovou komisi: p.XXXXXX XXXXX,p.XXXXXXXXX XXXXXXX,ověřovatele zápisu: p.Mgr <.>,BcA.Kateřina
Lozertová,p.Ing.Veronika Kmínková a zapisovatele: p.Bc.XXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: X Proti: X Zdržel se: 0
<br>
2.Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření 8-11/2020 <.>
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
3.Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu výkaz FIN 6/2020 <.>
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
<br> 4.Zastupitelstvo obce schvaluje záměr věcného břemene,smlouvu o smlouvě budoucí stavby BR
TRME-DTS JE 0041 ZOK,SDOK podpěrný bod VN p.č.1970,1255/1 a 1366/2 za jednorázovou úplatu
6000,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
5.Zastupitelstvo obce neschvaluje odkup telefonní kabiny za cenu 500 Kč bez DPH od O2 ČR po
demontáží této kabiny v roce 2021 <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
6.Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 Programu obce Petrovice pro poskytování návratných
finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br>
7.Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Progr...

Načteno

edesky.cz/d/4142454

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovice (Bruntál)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz