« Najít podobné dokumenty

Obec Nasavrky - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nasavrky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> obce Nasavrky
<br> IČ: 008 54 000
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11.června 2020 jako Jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Nasavrky za rok 2019 ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 15.01.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019 <.>
<br> 1.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 11.06.2020
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Zdeňka F assnerová
<br> - kontroloři: - Zdeňka Škarková Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a g 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 03.07.2019 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXXX - starosta obce
<br> XXXX XXXXXXXXXX - účetní obce
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 11.06.2020 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2019
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> > Přehled nenapravenvch chvb a nedostatk...

Načteno

edesky.cz/d/4142453

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nasavrky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz