« Najít podobné dokumenty

Obec Souňov - Zápis ze zasedání dne 31.8.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Souňov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis ze schůze 31.8.2020
Stránka 1 z 4
<br>
<br> Zápis z 15.veřejného zasedání zastupitelstva obce Souňov <,>
<br> konaného dne 31.srpna 2020 od 18,30 hodin
<br>
<br>
<br> Starosta přivítal všechny členy zastupitelstva a přítomné spoluobčany na veřejném zasedání
<br> zastupitelstva obce Souňova <.>
<br>
<br> Konstatoval,že informace o jeho konání byla zveřejněna dne 24.08.2020,tedy řádně a včas
<br> obvyklým způsobem,v souladu s § 91 a § 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br>
<br> Sdělil,že je přítomno 7 členů zastupitelstva – J.Beneš,K.Deverová,M.Málek <,>
<br> M.Procházka,M.Šanda,B.Kocourková,P.Moravec
<br> Dále přítomni: p.Strnad,Janglová <,>
<br>
<br> Starosta seznámil s programem zasedání:
<br>
<br> 1/ Schválení programu zasedání
<br> 2/ Schválení a oprava zápisu z minulého zasedání
<br> 3/ Výběrové řízení na stavbu vodovodních přípojek v obci
<br> 4/ Věcná břemena s KSÚS Vodovod Souňov
<br> 5/ Věcná břemena s KSÚS Kanalizace Souňov
<br> 6/ Záměr pořídit územní plán obce Souňov
<br> 7/ Pověřená osoba k zadání územního plánu obce Souňov
<br> 8/ Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí
<br> 9/ Dohoda s obcí Třebonín o provozování veřejného pohřebiště
<br> 10/ Smlouva se Středočeským krajem na dotaci Splašková kanalizace a ČOV Souňov
<br> 11/ Diskuse – přípravné práce ke stavbě vodovodu a kanalizace
<br> - pasportizace obce
<br>
<br>
Pozměňovací návrh byly dva – bod.č.9 a 10,program byl jednohlasně schválen <.>
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Poměr hlasování bude zapsán v pořadí: pro – zdržel se – proti <.>
<br>
<br>
<br> 1/ Starosta obce oznámil přijetí připravené Dohody s obcí Třebonín,a proto navrhl zařazení
<br> bodu č.9 do programu zastupitelstva 31.08.2020.A dále oznámil přijetí informace z krajského
<br> úřadu o připravené smlouvě se Středočeským krajem.Proto navrhl zařazení bodu č.10 do
<br> programu zastupitelstva 31.08.2020.Obecní zastupitelstvo jednohlasně schválilo program
<br> zasedání dne 31.08.2020 <.>
<br> Schváleno
<br> Usnesení – OZ...

Načteno

edesky.cz/d/4142452

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Souňov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz