« Najít podobné dokumenty

Obec Hošťalovice - Nařízení obce č.1/2020 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hošťalovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení obce č.1/2020 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obcí Hošťalovice a Březinka
OBEC HOŠ'Í'ALOVICE A BŘEZINKA
<br> Nařízení obce č.1/2020 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Hošťalovice a Březinka
<br> Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 14.9.2020 usnesením č.6 usneslo vydat na základě ustanovení 9 18 odst.4 zákona č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ustanovením & 11 odst.1,9 84 odst.3 a 9 102 odst.4 ve spojení 5 odst.2 písm.d) a zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> ].Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení") je stanovit,které formy nabídky a prodeje zboží (dále jen „prodej zboží) a nabídky a poskytování služeb (dále jen „poskytování služeb") prováděné mimo provozovnu určenou ktomuto účelu rozhodnutím,opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem),jsou v obci Hošťalovice a Březinka zakázány <.>
<br> 2.Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí,zajištění veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Hošťalovice a Březinka <.>
<br> č|.2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy: 1.Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb provozovaný formou pochůzky vneveřejných prostorách,zejména obchůzkou jednotlivých bytů,domů,budov určených k bydlení apod.bez předchozí objednávky <.>
<br> 2.Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky,při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech <.>
<br> čl.3
<br> Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
<br> Na území obce Hošťalovice a Březinka se podomní prodej a pochůzkový prodej zakazují <.>
<br> Čl.4 Druhy zboží a poskytování služeb,na které se toto nařízení nevztahuje <.>
<br> Toto nařízení se nevztahuje na: - kominické služby
<br> - očkování zvířat
<br> - pojízdná prodejna potravin
<br> Čl.5 Závěrečná ustanovení
<br> 1.Porušení povinností stanovených tímto nařízením se po...

Načteno

edesky.cz/d/4142436


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hošťalovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz