« Najít podobné dokumenty

Obec Zástřizly - Usnesení 4-2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zástřizly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 4-2020.pdf [0,10 MB]
Úbec Zástňzly
<br> Usnesení (3430211
<br> za 4.zasedání zastupitelstva Oboe Zástřizly,které se konalo due 93.102“ v 18:3[ll na obecním úřadě v Zástňzleeh
<br> ].Zahájení
<br> 2.Schválení a doplněni programu,Program doplněn o smlouvu o rozpocet zhotovení drenáže před č.p.73 & o rozpočtové opatření 3,4_ 5,W202i).Schváleno v počtu 6 hlasů pro <.>
<br> 3.Zastupitelstvo obce schválilo v počtu 6 hlasů pro schvaleni bezúplatneho převodu pozemků č.?l TM a ? 1 “W.Jedna ae o pozemek pod nástupišti autobusových zastávek-
<br> 4.Zastupitelstvo obce schválilo v počtu tí hlasů pro zápis :: kontroly hoapodaření obce Zástřizly za 11.čtvrtletí 26211 Ke kontrole byly předloženy doklady za II.čtvrtletí 2020.Fyzický stav
<br> pokladny souhlasil se stavem účetním,všechny doklady byly proplaceny v souladu s činností obce <.>
<br> 5.Zastupitelstvo obce schválilo v počtu 5 hlasů,] se zdržel pro zařazení území obce Záetřizly do beer-mí působnosti působností m3 Místní akční skupiny Hfíbčcí hory,a.s.<.> !
<br> 6.Zastupitelatvo obce schválilo v počal hlasů pro administrace veřejné zakázky firmou SMS služby s.r.o.Jedná se o obnovu místní komunikace III <.>
<br> 7.Zastupitelstvo obce schválilo v počtu či hlasů pro zápis o kontrole provedené kontrolním vyberem UEÚÉÚ.Kontrola byla provedena 19.83.1120 na obecním úřadě.Nebyly zjištěny nedostatky konbolovaaycb ustanovení zákona o obcích <.>
<br> 3.Zastupitelstvo obce schválilo v počtu ti hlasů pro hotovení drenáže před č.p.TB ívykop,avodí,vyber firmy JASS — UNI,s.r.o <.>,cena za objekt celkem EU 235; Kč <.>
<br> ").Zaatupiteietvo obce schválilo v počtu a hlasů pro rozpočtové opatření č.3.4 <.>,5 <.>,650211).Jedná se o přesun částek,navýšení o kompenzační bonus,dotací ze zlínského kraje,dotaoe z XXXX a dotaci na volby.viz.příloha <.>
<br> lil.Diskuse XXXXX XXXXXXXXX _ XXXX XXXXXXX místostarosta staroata obec.l' X n'
<br> í __f :
<br> Vyvěšeno: 16.9.2ů2ů Sejmuto: ].l [LĚEIÉÚ /

Načteno

edesky.cz/d/4142428

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zástřizly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz