« Najít podobné dokumenty

Obec Červená Třemešná - Záměr prodeje pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Červená Třemešná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemku
Záměr obce
prodat pozemek v jejím vlastnictví
Obec Červená Třemešná
Obec Červená Třemešná zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů <,>
Z Á M Ě R PRODAT
pozemek p.č 743,v KÚ Červená Třemešná,o výměře: 727 m2,druh pozemku: ostatní plocha
<br>
<br>
<br> Cena za 1 m2 je 40 Kč <.>
Zájemci o pozemek mohou svou písemnou žádost předat osobně na obecním úřadu či zaslat poštou na adresu obecního úřadu: Červená Třemešná 47,a to do 6.října 2020 <.>
<br> XXXXXXXXX XXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne XX.září 2020
Sejmuto z úřední desky dne: 6.října 2020

Načteno

edesky.cz/d/4142412

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Červená Třemešná
17. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
16. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Červená Třemešná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz